فعالیت های جاری
کارگاه های بازی یک روزه ی رایگان، جهت آشنایی کودکان و مادران با مهدیه ی کودک فائزون، به صورت متناوب از ابتدای تیر ماه برگزار خواهند شد. جهت ثبت نام و شرکت در این کارگاه ها، عدد 1 را به سامانه ی 300070251111 پیامک کنید. در هر کارگاه، شرح رویکرد تخصصی ما در حوزه ی تربیت کودک و همچنین جزئیات نکات اجرایی و ... به مادران توضیح داده خواهد شد

ثبت نام در فائزون
جهت آشنایی با مهدیه کودک فائزون و ثبت نام سال تحصیلی 96 - 95 کلیک کنید

جهت دریافت اطلاعات و اخبار مرکز تخصصی تعلیم و تربیت کودک و نوجوان فائزون، این فرم را تکمیل نمایید.